IT Industri

Marknadens mest prisvärda affärssystem?

De företag som önskar använda IT Industri betalar endast för installation och utbildning.
Licensavtal för support och uppdateringar tillkommer. Licensavtalet ger också viss kostnadsfri konsulttid.


IT Industri passar såväl tillverkande företag som handelsföretag. Utvecklingen sker av erfarna systemutvecklare i samklang med marknadens och framförallt befintliga användares behov. IT Industri karaktäriseras av användarvänliga funktioner, ett enhetligt gränssnitt och att systemet är lätt att anpassa till specifika behov.

IT Industri innehåller:
Förkalkyl
Offert
Order
Fakturering
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Redovisning
Lager
Inköp
Materialplanering
Tillverkning
Beläggningsplanering
Efterkalkyl
Statistik
Närvaro
återrapportering